Ella Bashan

לחברה שלנו ניסיון רב שנים בתרגום חומרים אקדמיים הן במדעי הרוח ובמדעי החברה והן בתחום המדע, כולל מאמרים, בקשות לסיוע במימון מחקרים, ספרים ועוד. חברת בשן תרגומים השלימה כבר תרגומים רבים של עבודות דוקטורט ומאסטר, מאמרים ופרסומים שונים.

בין לקוחותינו נמנים גם מוסדות אקדמיים ציבורים ופרטיים, כולל לשכות של נשיאי אוניברסיטאות, חוקרים בכירים, יועצים לשרים ולממשלות ועוד.