Ella Bashan

אין כמעט אדם או גוף עסקי או ממשלתי, שלא זקוק מעת לעת לשירותי תרגום דחופים, על מנת להשלים מהלך בירוקרטי או משפטי כאן ועכשיו. אפילו ממשלת ישראל זקוקה לתרגומים דחופים מדי יום, וכמוה גם מדינות אחרות, רשויות בינלאומיות והחברות הגדולות בעולם. כל אחד צריך תרגום דחוף מתישהו, ולא משנה כמה הוא מסודר ומתוכנן. אנחנו מכירים את זה היטב: לפעמים, שגרירויות פשוט מתקשרות אלינו באמצע הלילה.

אנחנו בבשן תרגומים מבינים את הצורך הזה של לקוחותינו. נתבקשנו כבר לתרגם עבודת דוקטורט ביומיים, וחוזה בילטראלי ב-12 שעות. אנשי עסקים בינלאומיים, הוצאות ספרים, משרדים ממשלתיים וחברות בלו צ’יפ פונים אלינו מדי יום בבקשות לתרגום דחוף. בשביל זה אנחנו כאן.

וכמובן, אנחנו מבינים את המגבלות הפיננסיות שלכם, ולכן, אם התרגומים הדחופים שלכם לא יעלו על מספר מילים נתון, גם לא נגבה מכם תוספת מחיר.