Ella Bashan

משרדי עו”ד, עסקים ואנשים פרטיים בכל רחבי העולם נזקקים מדי יום לשירותי תרגום משפטי. התרגום המשפטי דרוש לאינספור הליכים בירוקרטיים ומשפטיים בארבע כנפות תבל. לא פעם, עסקים גדולים וקטנים נזקקים לתרגום של מסמכים משפטיים, חוזים, הצהרות, עדויות ועוד – על מנת להשלים עסקאות ולקדם פעילויות עסקיות אחרות.

אנחנו בבשן תרגומים עוסקים בתרגום של נסחים משפטיים ברמות מורכבות שונות מזה שנים ארוכות. בין לקוחותינו ניתן למצוא משרדי עורכי דין וראיית חשבון ואינספור גופים עסקיים שזקוקים לתרגום משפטי כדי לקדם את עסקיהם על בסיס יומיומי, וכן רשויות ממשלתיות שעיקר עיסוקיהן משפטיים ורגולטיביים.

מדי יום מונחות על שולחננו בקשות לתרגום משפטי שדורש דיוק לפרטי פרטים והבנת דקויות מורכבות ביותר, ואנחנו מספקים תוצרת פעם אחר פעם.

אם גם אתם זקוקים לתרגום משפטי, בין אם מדובר במסמכים משפטיים פשוטים ובין אם בחוזים או כתבי הגנה או תביעה מורכבים, אנחנו כאן, מחכים כדי לספק לכם את התרגום המשפטי הטוב ביותר בנמצא.