Ella Bashan

תרגום עסקי הוא לא פעם משימה מורכבת, שכן הוא כולל בתוכו היבטים וז’רגון הן מעולם העסקים, והן מהתעשייה הספציפית של הלקוח. הקושי בתרגום חומרים עסקיים נובע לא פעם מהמורכבות הדו שכבתית הזו. מתרגמים רבים עשויים לדעת את השפה היטב, אך לא לשחות טוב מספיק בעולם המונחים שלכם. כאן אנחנו בבשן תרגומים נכנסים לפעולה.

עם ניסיון של שנים ארוכות בתרגומים לתחומים מורכבים במיוחד, כמו טכנולוגיה, תעשייה, בנקאות, פיננסים, הנדסה, נדל”ן ורבים אחרים, יש לנו בבשן תרגומים את יכולת נדירה לספק מסמכים באיכות גבוהה ביותר, בין אם בעברית ובין אם בשפות יעד אחרות. זאת ועוד, אנחנו אמונים על אספקת הצעות מחיר במהירות הבזק, ואספקת פתרונות תרגום פשוטים ומורכבים תוך שמירה בלתי מתפשרת על הדד ליין המוסכם עם הלקוח ועל האיכות.

לקוחות בחמש יבשות וביותר ממאה מדינות כבר פנו אלינו בבקשות תרגום דחופות יותר או פחות, וזכו לשירות ללא פשרות ותרגום באיכות מהמעלה הראשונה.