Ella Bashan

לחברת בשן תרגומים ניסיון רב שנים בתרגום חומרים בתחום הרפואה והציוד הרפואי, לרבות מפרטים, חומרים שיווקיים, אתרים, מגזינים ועוד. בין לקוחות החברה נמנות חברות ענק בינלאומיות המתמחות בתחום הציוד הרפואי וכמה מבתי החולים והמוסדות הרפואיים הגדולים בישראל.